مهندس محمد خسرو آبادی

مدرک تحصیلی سوابق کاری مدرس
لیسانس تاسیسات حرارتی و برودتی آموزشکده ولی عصر (عج) آموزشکده مدرسان شریف
آموزشکده فنی عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
آموزشکده فنی عالی باهنر آموزشکده فنی و حرفه ای
آموزشکده شرکت صنعتی بوتان آموزشکده تلاشگران صادق پر تلاش
سلام

پاسخگوی شما هستیم