مدرک تحصیلی : کارشناسی تاسیسات سابقه کاری : 25 ساله سابقه در واحد آموزش شرکت بوتان مربی : سازمان فنی و حرفه ای کشور