مهندس حسن امینی

مدرک تحصیلی سوابق کاری مدرس
کارشناسی مدیر فنی سابق شرکت سامسونگ آکادمی سامسونگ
نماینده کنونی فروش شرکت سامسونگ (تهویه مطبوع) سازمان فنی و حرفه ای کشور
نماینده ویژه پس از فروش شرکت سامسونگ (تهویه مطبوع) آموزشگاه دما صنعت
سلام

پاسخگوی شما هستیم