مدارک لازم برای تمدید گواهینامه فنی حرفه ای
پر کردن فرم در خواست تمدید و ارائه آن به مرکز 8 (زعفرانیه)
2عدد کپی از گواهینامه سابق
2عدد کپی شناسنامه و کارت ملی و عکس
مسئول تمدید خانم افتخاری

شماره تماس: 09190902103 – 02122185275