کولرگازی

6 / 10
از 1 کاربر
جدول زمان بندی برگزاری دوره اردیبهشت ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

99/02/15

99/03/03

روزهای زوج   

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

99/02/27

99/03/21

روزهای زوج

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره خرداد ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

99/03/24

99/04/21

روزهای زوج

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره تیرماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

99/04/04

99/04/25

روزهای زوج

ثبت نام

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :