پکیج شوفاژ دیواری

7 / 10
از 12 کاربر
جدول زمان بندی برگزاری دوره اردیبهشت ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

99/02/15

99/03/03

روزهای زوج  

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

99/02/30

99/03/29

روزهای فرد

تکمیل

جدول زمان بندی برگزاری دوره خرداد ماه

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

99/03/27

99/04/22

روزهای فرد

تکمیل

 
جدول زمان یندی برگزاری دوره تیرماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

99/04/04

99/04/30

روزهای زوج

ثبت نام

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :