پکیج شوفاژ دیواری

7 / 10
از 14 کاربر
جدول زمان بندی دوره مرداد ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

99/05/30

99/06/27

روزهای فرد

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره شهریور ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

99/06/22

99/07/16

روزهای زوج

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره مهر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

99/07/01

99/07/29

روزهای فرد

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

99/07/19

99/08/17

روزهای زوج

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آبان ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

99/08/06

99/09/04

روزهای فرد

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

99/08/21

99/09/17

روزهای زوج

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آذر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

99/09/04

99/09/30

روزهای فرد

ثبت نام

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :