موتورخانه

10 / 10
از 1 کاربر
جدول زمان بندی برگزاری دوره اردیبهشت ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

موتورخانه

99/02/19

99/03/16

روزهای جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره خرداد ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

موتورخانه

99/03/23

99/04/20

روزهای جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره تیرماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

موتورخانه

99/04/13

99/05/10

روزهای جمعه

تکمیل

 
 
 
 
 
 
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :