لوازم گازسوزخانگی

10 / 10
از 1 کاربر
جدول زمان بندی برگزاری دوره اردیبهشت ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

لوازم گازسوز خانگی

99/02/16

99/02/18

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه  

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

لوازم گازسوزخانگی

99/02/30

99/03/01

روزهای سه شنبه، چهارشنبه وپنجشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره خرداد ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

لوازم گازسوز خانگی

99/03/20

99/03/22

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره تیرماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

لوازم گازسوز خانگی

99/04/01

99/04/03

روزهای سه شنبه چهارشنبه و پنجشنبه

ثبت نام

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :