تعمیر برد

10 / 10
از 1 کاربر

جدول زمان بندی برگزاری دوره شهریور ماه

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

99/06/04

99/06/06

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

99/06/25

99/06/28

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره مهر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

99/07/08

99/07/10

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

99/07/13

99/07/15

روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آبان ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

99/08/10

99/08/12

روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آذر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

99/09/11

99/09/13

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

ثبت نام

 
 
 
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :