تعمیر برد

10 / 10
از 1 کاربر

جدول زمان بندی برگزاری دوره اردیبهشت ماه

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

99/02/16

99/02/18

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه  

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

99/02/30

99/03/01

روزهای سه شنبه، چهارشنبه وپنجشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره خرداد ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

99/03/17

99/03/19

روزهای شنبه،یکشنبه و دوشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره تیر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

99/04/08

99/04/10

روزهای یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه

ثبت نام

 
 
 
 
 
 
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :