آبگرمکن دیواری

10 / 10
از 1 کاربر
جدول زمان بندی برگزاری دوره مهر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

آبگرمکن دیواری

98/07/23

98/07/25

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آبان ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

آبگرمکن دیواری

98/08/12

98/08/14

روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه  

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

آبگرمکن دیواری

98/08/28

98/08/30

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آذرماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

آبگرمکن دیواری

98/09/19

98/09/21

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره بهمن ماه 
 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

آبگرمکن دیواری

98/11/05

98/11/07

روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه

تکمیل

 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

آبگرمکن دیواری  

98/11/29

98/12/01

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :